Dobili smo plaketo Občine Divača

V letošnjem letu nam je Občina Divača podelila plaketo. Prepoznali so nas kot uspešno družinsko malo podjetje, ki pozitivno prispeva na razvoj lokalne skupnosti. Nagrade smo bili zelo veseli, saj tovrstne nagrade dajejo novo motivacijo za naprej. Še naprej si bomo prizadevali, da bodo naše stranke zadovoljne z našimi storitvami in da bomo gojili dobre odnose v lokalni skupnosti.