Vsebina spletne strani

Besedila in slikovno gradivo na spletni strani so pripravili v podjetju Divas Sladjana Maletić s.p..

Izdelava in oblikovanje spletne strani

Pri postavitvi spletne strani je digitalna agencija noviSplet poskrbela za načrtovanje uporabniške izkušnje, spletno oblikovanje, tehnično izvedbo, izvedbo celotnega projekta.